Участия в изложби

 • 25.09 1987 г – Седми фестивал на любителското художествено творчество – награда:
  „Първенец- златна значка“ за дърворезба
  „Първенец- златна значка“ за графика
  „Първенец- златна значка“ за малка пластика

 • 14.09.1988 – Пета изложба на народни художествени занаяти – пластики от кована мед

 • 08.03.2014 – Обща изложба на ДПХ – бронзова пластика

 • 07.04.2014 – Изложба „Колаж“ на ДПХ

 • 07.2014 – Национална изложба „Скулптура“ – „Шипка“ 6 , София – бронзова малка пластика „Риба“

 • 2015 – Пролетен салон на ДПХ

 • Годишна обща изложба на ДПХ

 • 2016 – Малка пластика – ДПХ

 • Годишна обща изложба на ДПХ

 • 2017 – Пролетен салон на ДПХ – малка пластика

 • Национална изложба „Скулптура“ – „Шипка“ 6 , София – бронзова малка пластика „Дендрон“

 • Годишна обща изложба на ДПХ- малка пластика

 • 2018- Пролетен салон на ДПХ – чанове

 • Годишна обща изложба на ДПХ – малка пластика

 • 2019 – Пролетен салон – живопис